સ્વર્ગાશ્રમ ફોટોગ્રાફ્સ

સ્વર્ગાશ્રમ ફોટોગ્રાફ્સ

પૂર્ણાનંદજી અને વાલજીભાઈ નુ પ્રવચન – ૨

પૂર્ણાનંદજી અને વાલજીભાઈ નુ પ્રવચન – ૨

પૂર્ણાનંદજી અને વાલજીભાઈ નુ પ્રવચન

પૂર્ણાનંદજી અને વાલજીભાઈ નુ પ્રવચન

ત્રિવેણી સંગમ ભાગ-૬

ત્રિવેણી સંગમ ભાગ-૬

આપણે મુક્ત છીએ જ

આપણે મુક્ત છીએ જ પણ માનસિક રીતે સતત અધીરા બનીને પ્રય્ત્નો કરીએ છીએ એટલે મુક્ત અવસ્થના અનુભવને લંબવીએ છીએ.

સમગ્ર જીવન દરમિયાન મુક્તિ કેવી સૌમ્ય, શાંત અને પરમ આનંદ્પૂર્ણ છે, એ ભીતરથી અનુભવી શક્તા નથી.

Continue Reading →

આધારનો અંત, જીવનનો આરંભ

માનસિક રીતે આધારોનો અંત આવે ત્યારે જ જીવનનો આરંભ થાય છે અને આંતરિક મુક્તિ તરફ આપણી ગતી થાય છે.

આ આપણા જ હાથની વાત છે. આપણને સાચી ભૂખ અને તાલાવેલી હોય તો માનસિક રીતે બધા જ આધારો વિના સ્વતંત્ર, મુક્ત જીવી શકાય.

Continue Reading →

સ્વ-ભાવમાં રહેવું એ જ સાચી આધ્યત્મિક્તા

આપણા પોતાના સ્વભાવમાં રહેવું એ જ સાચી આધ્યાત્મિક્તા કહેવાય. કારણકે સ્વભાવમાં રહેવાથી પુનર્ જીવન થાય છે. જીવન સંગીતમય બને છે. આ આપણા સમગ્ર જીવનનો સાર છે.

સ્વભાવમાં રહેવું એટલે સ્વરુપમાં રહેવું અને સમગ્રતામાં જીવવું. આ સાચું જીવવું છે. બાકી કેવળ યાંત્રિક શ્વસવું કહેવું. આ ભક્તિ છે. સાચું ધ્યાન છે.

Continue Reading →

તર્ક એટલે ગૂંચવાડો

આપણે ઘણુંખરું બુદ્ધિનો ઉપયોગ તર્ક તથા દલીલો કરવામાં કરીએ છીએ. તેથી આપણે આપણા મૂળ સ્વભાવથી અને સ્વરૂપથી જુદા પડી જઈએ છીએ.

જાતનો સ્વબચાવ અને જાતથી સંતાકૂકડી રમવામાં બુદ્ધિનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોવાથી જીવનભર આપણી જ બુદ્ધિ આપણને જાતજાતની રમતો રમાડે છે અને પછી તો આપણને પણ મજા આવે છે અને એક આદત બની જાય છે.

Continue Reading →

અસંતોષમાંથી સંતોષનું પ્રવેશદ્વાર

આપણને સૌને અનુભવ છે કે આપણા જીવનમાં કાં તો કાયમી, કાં તો અવારનવાર અસંતોષ આવે છે, પણ આપણે અસંતોષને દાબી દઈએ છીએ કે બુઝાવી નાંખીએ છીએ. પરંતુ જો આપણે એના તરફ પૂરેપૂરું ધ્યાન આપીએ તો અસંતોષમાંથી સંતોષ તરફ આપણા જીવનની ગતિ થાય છે.

Continue Reading →

કોઈનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં વિચારીએ

આપણે પોતાના સંતોષ કે સ્વાર્થ ખાતર બીજાનો ઉપયોગ કે ઉપભોગ કરીએ તો આપણી મૌલિક વિચારશીલતા છૂટી જાય છે.

આપણે સતત સલામતી અને બીજાના આધાર ઉપર જીવન જીવવા ટેવાઈ ગયા છીએ. એટલે નિરંતર અન્ય વ્યક્તિઓ કે એમના વિચારોનો ઉપયોગ કર્યા કરીએ છીએ.

Continue Reading →

સૂક્ષ્મ હિંસા

સત્યને સમજવા આપણે માનસિક રીતે પ્રયાસ કરીએ છીએ એટલે આપણા પોતાનાથી જુદા રહેવાય છે. આપણી અંદર સૂક્ષ્મ હિંસા ચાલુ રહે છે.

સરખામણી કરવાથી, પૂર્વ તૈયારી કરવાથી, પ્રયત્ન કરવાથી, પૂર્વગ્રહ રાખવાથી આપણો ‘હું’ આપણો અહમ્ હોય છે.

Continue Reading →

સૂક્ષ્મ શોષણ અને હિંસા

શરીર અને મનને એક સાધન તરીકે જીવનમાં ન સાચવીએ તો આપણે આપણી જાતનું જ શોષણ કરતા રહીશું.

શરીર-મન સાથે મિત્રભાવ રાખી, આદરપૂર્વક સમજીને, એને સાચવવાનું છે. આ બન્ને સારા જીવન દરમિયાન બરોબર સહયોગ આપે એ જોવાનું છે.

Continue Reading →

સાધન એ જ સાધ્ય

સત્ય સમજવા માટે કોઈ સાધન નથી કે કોઈ પદ્ધતિ કે રીત પણ નથી. સાધન એ જ સાધ્ય. સાધનને વધારે પડતું મહત્વ આપવાથી અથવા તેની સાથે એકરૂપ થવાથઈ તે સત્યને સમજવામાં બાધારૂપ બને છે અને પછી તે ક્રિયા કર્યા વગર ચાલતું નથી. તેના વિશે વિચારશીલ થવાતું નથી.

Continue Reading →