Tag Archives: પૈસા

પૈસાનું પાગલપણું

પૈસાને સહેજ સરખુંય વધારે મહત્વ આપીએ તો પત્ની-બાળકો અને સગાંવ્હાલાંથી જુદા પડી જવાય અને જીવનથી તો જરૂર અલગ થઈ જવાય. પૈસો હોવા છતાં જે ખાલીપણું, એકલતા લાગે છે, એના મૂળમાં પૈસાની લગની અને પૂજા કરવાની હદે પૈસાની તાલાવેલી છે. પૈસો સર્વસ્વ નથી જ, એ સમજી લઈએ.

આંતરિક સંઘર્ષ અને દોડધામ

જીવનમાં આર્થિક પાસાને વધારે મહત્વ આપવાથી જીવનની સમતુલા અને સંવાદિતા ચાલી જાય છે અને સમગ્ર જીવનમાં અસહજતા આવે છે.

આપણી જરૂરિયાત કરતાં વધારે પડતા પૈસાનું ઉપાર્જન માનસિક રીતે ઘણાં દુઃખો અને ભયને જન્મ આપે છે. ઝઘડાના મૂળમાં જીવનનો પ્રવેશ થતાં જ જીવનભર કલેશ, પરિતાપ અને ઝઘડાઓ ચાલ્યા કરે છે.

Read More…