Tag Archives: વિચાર

વિચાર

સ્થિર અને શાંત બનીને બીજાની વાતો સાંભળીશું તો વિચારો શાંતિમાં જ સમાઇ જશે. જેમ દરિયમં લહેરો ઊઠીને સમાઈ જાય છે એવું જ વિચારોનું છે. આપણે તો જીવન જ વિચરોમાં પસાર કરીએ છીએ એટલે વિચારો આપણને જકડીને પરાધીન બનાવે છે. ઊંડા ઊતરીને આટલું વિચારીએ.

વિચારક એ જ વિચાર

જો આપણે વિચારોને વધારે મહત્વ આપીએ તો આપણા પોતાના સ્વભાવથી જુદા રહેવાય છે, કારણ કે વિચાર આપણાથી જુદો નથી. આનો અનુભવ યોગ્ય રીતે જીવન જીવવાથી થાય છે.

Read More…

જે શૂન્ય અને ખાલી, એ જ સાચા સમૃદ્ધ

આપણે ભીતરથી ખાલી-શૂન્ય અને શાંત બની જઈએ તો જ જીવનના બધા રંગો જોઈ શકીએ અને બધા રસ અનુભવી શકીએ. આ લખાય છે, રમાય છે, ગવાય છે અને આનંદ પ્રગટ થાય છે, એનું સાચું રહસ્ય ખાલીપણું છે.

Read More…

મુક્તિદાતા શક્તિ તો મૌનમાં જ

મૌન એ જ શક્તિ અને મુક્તિ. મૌનમાં રહેવાથી મુક્ત થવાય છે.

મૌનમાં રહેવું એટલે મોઢું ચસોચસ બંધ રાખી કશું બોલવું નહિ, એવો અહીં અર્થ નથી. મૌનમાં રહેવું એટલે સંતુલનમાં, સ્થિર અને શાંત રહેવું. આ ભીતરનું સાચું મૌન છે.

Read More…

ખાલીપણું અને એકલતા

આપણને વિચાર ઉપર આધાર રાખવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એટલે આંતરિક ક્રાંતિ આવતી નથી અને જીવનમાં ખાલીપણું અને એકલતા લાગે છે.

Read More…

જ્ઞાત-અજ્ઞાત

અત્યારે આપણે જ્ઞાતમાં જીવીએ છીએ કે અજ્ઞાતમાં, એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. જો અત્યારે જ્ઞાતમાં જીવતા હોઈશું તો પછી પણ જ્ઞાતમાં જ જીવવાના અને અત્યારે અજ્ઞાતમાં જીવતા હોઈશું તો જીવનભર અજ્ઞાતમાં જ જીવવાના.

Read More…

આધારનો અંત, જીવનનો આરંભ

માનસિક રીતે આધારોનો અંત આવે ત્યારે જ જીવનનો આરંભ થાય છે અને આંતરિક મુક્તિ તરફ આપણી ગતી થાય છે.

આ આપણા જ હાથની વાત છે. આપણને સાચી ભૂખ અને તાલાવેલી હોય તો માનસિક રીતે બધા જ આધારો વિના સ્વતંત્ર, મુક્ત જીવી શકાય.

Read More…